O SPRZEDAWCY
Fundacja Warszawskie Dziki
NIP: PL7010713159

Leszno 15/31
01-199 Warszawa
Polska


Adres e-mail: maciek@warszawskiedziki.pl
Numer telefonu: 660485101

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem KRS 0000691346 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.